Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів ТДВ „Хмельницькзалізобетон"

В ипробувальна лабораторія, акредитована НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IES17025:2006 і відповідає вимогам сьогодення. Атестат акредитації №2Т652 від 16.11.2017 р.

Термін дії - до 15.11.2022 р.

Лабораторія ретельно досліджує сировину, що постачається або планується для постачання на виробництво. При виготовленні всіх видів продукції на підприємстві використовують тільки перевірену сировину найвищого гатунку. До обов’язків лабораторії входить випробування, обробка результатів, аналіз і висновки щодо відповідності сировини та готової продукції вимогам чинних на Україні нормативних документів (ДСТУ ТУ ГОСТ та ін.). На готову продукцію споживачеві видаються необхідні документи з якості.

Ще один Сертифікат у здобутку ТДВ „Хмельницькзалізобетон"

Н аша лабораторія в лиці Вячеслава Владиславовича Звершхановського взяла участь у семінарі в м. Київі 7 грудня 2018 року : “Технології та рішення MC-Bauchemie з виготовлення та застосування бетонів спеціального призначення”.

На семінарі були роглянуті наступні теми:
- торкрет бетон в Україні;
- досвід виготовлення бетону з підвищеними експлуатаційними властивостями з використанням матеріалів MC-Bauchemie (дорожній та корозостійкий бетон);
- досвіт виготовлення масивних конструкцій;
- особливості бетонування взимку.

Лабораторія виконує випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на замовлення сторонніх організацій.

Г алузь акредитації лабораторії включає 50 видів випробувань будівельних матеріалів виробів та конструкцій, зокрема:

 • Бетонних, залізобетонних виробів та конструкцій на міцність, жорсткість та тріщиностійкість;
 • Бетонів на морозостійкість та водонепроникність прискореним методом;
 • Бетону на стиск та розтяг;
 • Арматурного прокату та зварних з’єднань;
 • Бетону на міцність неруйнівними методами;
 • Ніздрюватого бетону та виробів з нього на теплопровідність;
 • Цегли керамічної та силікатної на міцність та морозостійкість;
 • Цементу, щебеню та піску;
 • Зварних кутових з’єднань вікон та дверей полівінілхлоридних;
 • З’єднань з деревини;
 • Ніздрюватого бетону на усадку при висиханні ніздрюватих бетонів та виробів з нього;
 • Герметичність склопакетів клеєних будівельного призначення;
 • Інші види випробувань згідно затвердженої галузі.

Лабораторія укомплектована всім необхідним обладнанням для виконання випробувань, та кваліфікованим персоналом з значним досвідом роботи.

    Стенд для випробування кутових з’єднань профілів ПВХ згідно ДСТУ Б В.2.6-15-99 „Конструкції будинків і споруд.  Вікна і двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"

   Комплект обладнання для випробування бетону на морозостійкість за третім прискореним методом згідно ДСТУ Б В.2.7-49-96 "Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтавані".

   Метод дозволяє в максимально скорочені терміни   перевірити морозостійкість  бетону. Температура заморожування -50±5°С.

   Середо вище заморожування - 5% розчин Na Cl.    Натурні випробування плити перекриття навантажуванням штучними вантажами. 

    Випробування залізобетонної перемички ЗПБ18-37п на міцність, жорсткість та тріщиностійкість.

    Натурні випробування опори ЛЕП   марки СВ105-5. Навантаження 900 кгс.


   Приміщення для випробування арматур ного прокату, дроту та зварних з’єднань.

   Випробування виконуються на розривних машинах Р-50, і Р-20. На фотографії зображено розривну машину Р-20.

   Приміщення для фізико-механічних випробувань бетонів, розчинів та сипучих матеріалів.

На фотографії преси гідравлічні П-50 та МС-1000.


 

ОНОВЛЕНО ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Машина для випробування бетонів, цементу, цегли та інших будівельних матеріалів на стиск.

CONTROLS PILOT 4 Pmax=2000 кН

Машина відповідає вимогам європейського стандарту EN 12390-4.

Повністю автоматизований цикл випробування.

При випробуванні забезпечується стабільна регламентована швидкість навантаження, відображається діаграма стиску. Результати фіксуються в пам'ять системи з ідентифікацією випробування.

Точність визначення силового параметру до 0,5%, що підтверджено сертифікатом ДП «Укрметртестстандарт» м. Київ

ВИКОНУЄМО ВИПРОБУВАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ. (Випробувальна лабораторія акредитована НААУ, атестат акредитації №2Т652).


Комплект обладнання для випробування та обробки цементу Mortar.